dierenadviesonline

Wat wilt u weten?

Vragen kunt u stellen via het onderstaand formulier.
Voor een gedegen antwoord moet u € 10,- overmaken op NL59 INGB 0000 0386 31 t.n.v. Dierenarts H.J.Aa, Deventer. 

Bij onlinebetalingen krijgt u binnen 48 uur antwoord via de dierenartsen van Dierenartsonline.

KvK: 08042884